16 thg 3, 2015

Bảo đảm an toàn trọn vẹn cho IPU-132

Written By Unknown on 16 thg 3, 2015 | 19:21

$Newsdesc$

Chi tiết, Thủ tướng đòi hỏi Bộ Công an bắt đầu tốt phương pháp bảo vệ, nắm chắc cảnh ngộ trước, trong và sau khi Hội nghị diễn ra, không để xảy ra đột xuất, thình lình; không để các đối tượng lợi dụng xâm phạm bảo vệ trật tự, gây tác động đến những hoạt động của Đại hội đồng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nước chủ nhà. Bên cạnh đó kết nối với những địa phương, đặc biệt là những tỉnh giáp ranh Hà Nội ngăn trở không đặng dân chúng kéo về Hà Nội thưa kiện ảnh hưởng đến hoạt động của Đại hội đồng. Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng do-xét, có cách thức đương đầu với những tình huống bất thình lình và phức tạp có thể xảy ra, những tình-hình trên đất liền, trên biển và vùng trời.